Strana evropských socialistů je zklamaná nekonzistentností Evropské komise v otázce Záruky pro mladé.

Strana evropských socialistů vítá kladné ohlasy Evropské komise ohledně Záruky pro mladé, nicméně lituje, že i přes pozitivní hodnocení neposkytla Evropská komise pro tento projekt náležitou finanční podporu.